Loading

Το Περιβάλλον στην εποχή του Κορωνοϊού

Κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει ότι η πανδημία που έπληξε το παγκόσμιο τους τελευταίους μήνες, έφερε αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής.  Μέσα σε αυτά τα δύσκολα γεγονότα για ολόκληρο τον πλανήτη και τον τόπο μας, φαίνεται ότι ο μόνος κερδισμένος, ως ένα βαθμό, ήταν το Περιβάλλον.

Το κλείσιμο των εργοταξίων, η μείωση της κίνησης, η απαλλαγή από την ηχορύπανση, η μείωση των εκπομπών αερίων, η πτώση των ρύπων, είχαν ως αποτέλεσμα να σωθεί ο πλανήτης, για λίγο. Τα επίπεδα ρύπανσης μειώθηκαν δραματικά, πράγμα που επιβεβαιώνεται από όλες τις χώρες τις οποίες έπληξε ο κορωνοϊός.  Η Φύση μας στέλνει ένα μήνυμα με την πανδημία του κορωνοϊού και τη συνεχιζόμενη κλιματική κρίση, σύμφωνα με τον επικεφαλής του περιβάλλοντος του ΟΗΕ, Inger Andersen. Ο Άντερσεν είπε ότι η ανθρωπότητα ασκεί πάρα πολλές πιέσεις στον φυσικό κόσμο με καταστροφικές συνέπειες και προειδοποίησε ότι η αποτυχία να φροντίσουμε τον πλανήτη σήμαινε να μην φροντίζουμε τον εαυτό μας.

pmcwwd.files.wordpress.com

Ας δούμε λοιπόν το Περιβάλλον συναρτήσει του εγκλεισμού και του Κορωνοϊού τι μας έμαθε;

Θετικές επιπτώσεις του Covid 19 στο περιβάλλον:

α)η βραχυπρόθεσμη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

β) η ευαισθητοποίηση

γ) η ολοένα και πιο επείγουσα ανάγκη για πρόωρη αλλαγή στο μοντέλο πρώτων υλών εξαγωγής και

δ) η απαίτηση διεθνούς συντονισμού

Αρνητικές επιπτώσεις του Covid 19 στο περιβάλλον:

 α)Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση που σχετίζεται με το COVID θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για την οικονομική ευημερία και συνεπώς την περιβαλλοντική ευημερία.

Η  μείωση της παραγωγής ή το κλείσιμο επιχειρήσεων και οργανισμών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θα οδηγήσει σε μείωση του εισοδήματος, αύξηση του χρέους, προβλήματα με στεγαστικά δάνεια, αύξηση της ανεργίας κ.λπ. Όλα αυτά θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιλογές τους, πχ μόλις βρεθεί σε κατάσταση έλλειψης χρημάτων για την ίδια τη διαβίωση, ο πληθυσμός δεν θα σκεφτεί να αγοράσει προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον κλπ.

β)Εάν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για τη διατήρηση ακόμη και ενός χαμηλού βιοτικού επιπέδου, θα αυξηθεί η λαθροθηρία, το παράνομο κυνήγι, η αλιεία, η κοπή δέντρων.

γ) Δεδομένου του τεράστιου κόστους για τα κράτη να καταπολεμήσουν το COVID και την παγκόσμια αύξηση των ελλειμμάτων του δημόσιου προϋπολογισμού, είναι ορατός ο κίνδυνος να γίνουν «εκπτώσεις» σε πολιτικές που συνιστούσαν μέχρι πρόσφατα παγκόσμιο ζητούμενο, όπως είναι η εφαρμογή της παγκόσμιας ατζέντας των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

δ)Επίσης, σημειώνεται ως σημαντικός παράγοντας περιβαλλοντικής υποβάθμισης η υπερβολική χρήση της μάσκας και των γαντιών. Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της πόλης Γουχάν στην Κίνα που υπήρξε το επίκεντρο της πανδημίας με περισσότερα από 11 εκατομμύρια άτομα, παρήχθησαν 200 τόνοι κλινικών αποβλήτων σε μία μόνο μέρα (24/02/2020), κλινικά απόβλητα που είναι τετραπλάσια της ποσότητας που μπορούν να αποτεφρωθούν σε μια μέρα.

foe.scot,static.euronews.com

Η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων θα μπορούσε να είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το οποίο φανήκαμε παγκοσμίως εντελώς ανέτοιμοι.

Τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε από το μάθημα αυτό της πανδημίας;

1. Ο αειφόρος τουρισμός με τις διάφορες μορφές του (Αγροτουρισμός, οικοτουρισμός κ.λπ.) αποτελούν για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή ζητούμενο.

2. Η ενίσχυση των τοπικών αγροτικών και παράκτιων παραγωγών σε αυτή την περίοδο, αλλά και η στήριξη των τοπικών προϊόντων σε μια αγορά που τελεί σε κρίση, είναι κάτι που θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα. 

3. Η πρόσβαση στο καθαρό νερό και η ποιότητά του εν γένει, είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των πανδημιών, ενώ η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση των δευτερογενών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον από την πανδημία. Αυτά ως πολιτικές θα πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν δεδομένων και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που παρατηρούνται στα θέματα της διαχείρισης των αποβλήτων.

img.jakpost.net

4. Πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις, ιδίως στους τομείς της βιώσιμης κινητικότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ανακαινίσεων κτιρίων, της έρευνας και της καινοτομίας, της ανάκαμψης της βιοποικιλότητας και της κυκλικής οικονομίας.

5.Στο ίδιο πνεύμα, η επείγουσα δράση για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος της αντίδρασής μας στην παγκόσμια κρίση υγείας και περιβάλλοντος και βασική πτυχή για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωση και ευημερία των κοινωνιών μας. Η Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, θα πρέπει να εφαρμοσθεί με στοχευμένα μέτρα, δεδομένου ότι και η πανδημία επί της ουσίας αποτελεί κρίση στη σχέση του ανθρώπου με τα οικοσυστήματα.

6. Οι πολιτικές στα θέματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, θα πρέπει να ενισχυθούν. Είναι ορατός κίνδυνος να καταστρατηγηθούν σημαντικές πολιτικές οι οποίες αφορούν τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό των κτηρίων και προγραμμάτων που αφορούν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των σχολείων.

venngage-wordpress.s3.amazonaws.com

Ας σεβαστούμε λοιπόν τη πηγή ζωής μας…το Περιβάλλον μας και ας μην περιμένουμε μια πανδημία για να το σώσει…ή τουλάχιστον να το προστατέψει εν μέρει…

Είναι αλήθεια πως:

i.pinimg.com

κ είναι κρίμα δυστυχώς….

***Απαγορεύεται η μερική ή ολόκληρη αναδημοσίευση του άρθρου σε άλλα sites χωρίς τη συγκατάθεση του beezdom.com

***Πηγή φωτογραφίας εξωφύλλου: i.ytimg.com

svg

What do you think?

Show comments / Leave a comment

Leave a reply

svg
Quick Navigation
  • 01

    Το Περιβάλλον στην εποχή του Κορωνοϊού