Loading

Οικολογική κρίση: Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη μας

svg2 Νοεμβρίου, 2022SciencebeezΧΛΟΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Ο πλανήτης Γη απειλείται σήμερα από σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις στη φύση. Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων πέραν των επιτρεπτών ορίων, η οποιασδήποτε μορφής ενέργεια που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της καθημερινής μας ζωής, λειτουργεί εις βάρος του περιβάλλοντος και επιφέρει ολέθριες επιπτώσεις τόσο για τα οικοσυστήματα όσο και για εμάς τους ίδιους που «κατοικούμε» σε αυτά.

1) Απώλεια της βιοποικιλότητας

Πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν καταστροφή του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιώνουν πολλοί -ζωικοί και φυτικοί- οργανισμοί, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ατόμων των συγκεκριμένων ειδών να μειώνεται σταδιακά και συνεπώς, να απειλούνται με εξαφάνιση. Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η βαθμιαία κατάρρευση των οικοσυστημάτων αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την ανθρωπότητα και πιθανότατα η κατάσταση θα είναι πλέον μη αναστρέψιμη, τη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τις καταστροφικές συνέπειες των ενεργειών του.

enimerotiko.gr

2) Ρύπανση

Η ρύπανση προκαλείται όταν συγκεκριμένες επιβλαβείς ουσίες εναποτίθενται στο περιβάλλον. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται «ρύποι» και η κάθε μία επιδρά αρνητικά με διαφορετικό τρόπο στην υγεία των οργανισμών. Η ατμόσφαιρα ρυπαίνεται κυρίως λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων, διαδικασία που οδηγεί στην απελευθέρωση αερίων, όπως το διοξείδιο του άνθρακα. Τη βασικότερη αιτία ρύπανσης του νερού αποτελούν τα αστικά και βιομηχανικά απόβλητα τα οποία καταλήγουν στα υδάτινα οικοσυστήματα, δηλαδή σε ποτάμια, θάλασσες, ωκεανούς, λίμνες κλπ. Η κατάσταση αυτή επιφέρει ιδιαίτερα βλαπτικές επιδράσεις, πρώτα στους υδρόβιους οργανισμούς και μακροπρόθεσμα σε άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Τέλος, το έδαφος ρυπαίνεται λόγω της εντατικής χρήσης φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων, χημικών λιπασμάτων, καθώς και από βαρέα μέταλλα, ραδιενεργές διαρροές καισυσσώρευση απορριμμάτων στην επιφάνειά του. Η ρύπανση του εδάφους εξελίσσεται βραδύτερα σε σχέση με αυτή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ως εκ τούτου, οι συνέπειές της καθυστέρησαν να γίνουν εμφανείς. Εντούτοις μπορεί να προκαλέσει εξίσου σοβαρά προβλήματα υγείας σε πάρα πολλούς οργανισμούς.

sigmalive.com

3) Κλιματική αλλαγή

Ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει από το διάστημα στον πλανήτη μας, παγιδεύεται από τα «αέρια του θερμοκηπίου» και κυρίως από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαφύγει. Έτσι, εγκλωβίζεται στη Γη θερμική ενέργεια από τον ήλιο, με αποτέλεσμα να προκαλείται αύξηση της θερμοκρασίας της. Αν το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν υπήρχε, η μέση θερμοκρασία της Γης θα ήταν εξαιρετικά χαμηλή, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η επιβίωση των πλείστων οργανισμών που συναντούμε σήμερα στον πλανήτη μας.

Το πρόβλημα προκαλείται λόγω της ενίσχυσης του φαινομένου του θερμοκτηπίου, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και κατ’ επέκταση, στα μεγαλύτερα ποσά θερμότητας που συγκρατούνται στη Γη. Η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα οφείλεται κυρίως στην καύση των ορυκτών καυσίμων και στην αποψίλωση των δασών. Συνεπώς, οι εν λόγω ενέργειες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή την υπερθέρμανση του πληνήτη μας. Η τήξη (λιώσιμο) των πολικών πάγων και η επακόλουθη άνοδος της στάθμης των θαλασσών, αναμένεται να οδηγήσει στην αλλοίωση μεγάλου αριθμού γόνιμων περιοχών, καθώς και στη -βαθμιαία συχνότερη- εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι μακροπρόθεσμες δυσμενείς συνέπειες της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της Γης είναι απρόβλεπτες, τόσο για τους βιοτόπους όσο και για τους οργανισμούς που ζουν σε αυτούς.

zougla.gr

4) Τρύπα του όζοντος

Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τους οργανισμούς, καθώς αποτελεί βασική αιτία πρόκλησης μεταλλάξεων του γενετικού υλικού (DNA) και συνεπώς, έχει συσχετιστεί ξεκάθαρα με την ανάπτυξη καρκίνου. Η στιβάδα του όζοντος (Ο3) που εντοπίζεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας έχει προστατευτικό χαρακτήρα, εφόσον δεσμεύει ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η στιβάδα του όζοντος έχει εξασθενήσει, κυρίως λόγω της υπερβολικής χρήσης χλωροφθορανθράκων, ουσίες που χρησιμοποιούνταν ευρέως ως προωθητικά αέρια σε κλιματιστικές συσκευές, ψυκτικές εγκαταστάσεις και σπρέι. Η «τρύπα του όζοντος», εκτός από τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει άμεσα στην υγεία των οργανισμών (λόγω υπεριώδους ακτινοβολίας), συμβάλλει επίσης στην υπερθέρμανση του πλανήτη και επομένως, την επιδείνωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

news247.gr

5) Όξινη βροχή

Διάφορα αέρια, τα οποία εκλύονται τόσο από την εντατική καύση των ορυκτών καυσίμων όσο και από τη συνεχή δραστηριότητα των ηφαιστείων, συμβάλλουν στην απελευθέρωση διάφορων ρύπων στην ατμόσφαιρα οι οποίοι έχουν όξινο χαρακτήρα. Οι ρύποι αυτοί διαλύονται στο νερό της βροχής, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται το pH του και να αποκτά αυξημένη οξύτητα. Η όξινη βροχή έχει καταστροφικές συνέπειες στις καλλιέργειες των οικοσυστημάτων όπου καταλήγει, καθώς και σε ποικίλους φυτικούς οργανισμούς. Επίσης, έμμεσα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε πολλούς ζωικούς οργανισμούς, καθώς και αλλοίωση (φθορά) πολλών πολιτιστικών μνημείων.

javatpoint.com

6) Φωτοχημικό νέφος

Η συσσώρευση καυσαερίων από τα αυτοκίνητα προκαλεί την εμφάνιση φωτοχημικού νέφους το οποίο είναι ορατό στην ατμόσφαιρα πολλών μεγαλουπόλεων. Το εν λόγω νέφος περιλαμβάνει συστατικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ποικίλων μορφών βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Ένα από αυτά είναι το μονοξείδιο του άνθρακα το μπορεί να δράσει ως δηλητήριο, εφόσον ενδέχεται να περιορίσει τη μεταφορά του οξυγόνου στα διάφορα μέρη του σώματος. Επιπρόσθετα, στο φωτοχημικό νέφος περιέχονται ορισμένοι υδρογονάνθρακες οι οποίοι έχουν «ενοχοποιηθεί» για την εμφάνιση καρκίνου, καθώς και οξείδια του αζώτου τα οποία προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και καταστροφή των πνευμόνων.

apithano.gr

7) Ερημοποίηση οικοσυστημάτων

Η μετατροπή γόνιμων οικοσυστημάτων σε ερήμους είναι ένα φαινόμενο το οποίο σταδιακά εντείνεται, αφού όσο περνούν τα χρόνια γίνεται όλο και πιο εμφανές. Αποτελεί, φυσικά, αποτέλεσμα ανθρώπινων ενεργειών οι οποίες έχουν αντίκτυπο στη φύση. Συγκεκριμένα, οφείλεται κυρίως στην αποψίλωση των δασών, στο εντατικό όργωμα, στο φαινόμενο της υπερβόσκησης, στην όξινη βροχή, την ξηρασία και την πρόκληση πυρκαγιών.

tanea.gr

Η αλαζονεία με την  οποία ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τη φύση οδηγεί, χωρίς αμφιβολία, σε φαινόμενα που στρέφονται εναντίον του. Επιβάλλεται, λοιπόν, η ανάληψη δράσεων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάσωση του πλανήτη. Όπως άλλωστε είπε και ο Μαχάτμα Γκάντι, «Η Γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, όχι όμως την απληστία του».

Πηγές: ) Βιολογία Γ’ Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας, green-ecolog.com, ebooks.edu.gr


***Απαγορεύεται η μερική ή ολόκληρη αναδημοσίευση του άρθρου χωρίς την συγκατάθεση του beezdom.com

***Πηγή φωτογραφίας εξωφύλλου: legit.ng

svg

What do you think?

Show comments / Leave a comment

Leave a reply

svg
Quick Navigation
  • 01

    Οικολογική κρίση: Τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη μας