Loading

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί: οφέλη και επιπτώσεις.

svg9 Δεκεμβρίου, 2020SciencebeezΧΛΟΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Οι σύγχρονες μέθοδοι της βιοτεχνολογίας κατέστησαν εφικτή την τροποποίηση του γενετικού υλικού (DNA) ποικίλων οργανισμών, τόσο φυτικών όσο και ζωικών. Η γενετική τροποποίηση επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής συγκεκριμένων γονιδίων από έναν οργανισμό και ακολούθως, της μεταφοράς και ενσωμάτωσης τους σε έναν άλλο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της γενετικής τροποποίησης οργανισμών;

1. Εμφάνιση επιθυμητών χαρακτηριστικών

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής συγκεκριμένων -ξένων- γονιδίων στο DNA τους, εμφανίζουν τα αντίστοιχα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, δημιουργούνται φυτικοί οργανισμοί με υψηλότερη περιεκτικότητα σε θρεπτικές ουσίες. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί διαθέτουν επίσης μικρότερες ποσότητες χημικών ουσιών, οι οποίες θεωρούνται τοξικές ή επιβλαβείς, με αποτέλεσμα να παράγονται προϊόντα καλύτερης ποιότητας, με βελτιωμένη γεύση. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται φυτά τα οποία χρειάζονται μικρότερο χρονικό διάστημα για να ωριμάσουν ή/και να δώσουν καρπούς, ενώ παράλληλα οι σοδειές που εξασφαλίζονται από αυτά είναι ποιοτικότερες και κατά πολύ μεγαλύτερες. Ακόμη, προκύπτουν φυτικοί οργανισμοί οι οποίοι παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. ξηρασία) ή άλλους παράγοντες (π.χ. μόλυνση από παθογόνους μικροοργανισμούς). Όσον αφορά στους ζωικούς οργανισμούς, η γενετική τροποποίηση αποβλέπει κυρίως στη δημιουργία ζώων ανθεκτικών σε ασθένειες, με σκοπό την αύξηση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας της παραγωγής διάφορων καταναλωτικών προϊόντων (κρέατος, γάλακτος, αβγών κλπ).

consumerslebanon.org

2. Περιβαλλοντικά οφέλη.

Από τη διαδικασία τροποποίησης του γενετικού υλικού οργανισμών προκύπτουν αρκετά περιβαλλοντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικότερη διατήρηση της καλλιεργήσιμης γης, καθώς και η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πολλών μορφών ενέργειας. Η αυξημένη παραγωγή φυτών με συγκεκριμένα «ευνοϊκά» χαρακτηριστικά, οδήγησε σε σημαντική ελάττωση της χρήσης λιπασμάτων, ενώ παράλληλα επέτρεψε τον περιορισμό της χρήσης εντομοκτόνων.

3. Θετικές κοινωνικές διαστάσεις.

Η διαδικασία παρέμβασης στο γενετικό υλικό φυτών και ζώων, παρέχει και πλεονεκτήματα τα οποία έχουν κοινωνικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, οι αυξημένοι ρυθμοί με τους οποίους παράγονται τα καταναλωτικά αγαθά, μπορούν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση του υποσιτισμού και την εξάλειψη της πείνας, φαινόμενα τα οποία δυστυχώς παρατηρούνται ακόμη και σήμερα σε αρκετά μέρη του κόσμου. Παρόλα αυτά, αν ο διαμοιρασμός των τροφίμων γινόταν με δίκαιο τρόπο, θα ήταν εφικτή η κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της ανθρωπότητας.

paratiritis-news.gr

Κίνδυνοι που προκύπτουν από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

1. Υγεία και ασφάλεια.

Ένας από τους εντονότερους ενδοιασμούς που προκύπτουν από τη διαδικασία τροποποίησης του DNA των οργανισμών είναι κατά πόσο αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υγεία και την ασφάλειά μας. Για παράδειγμα, δεν είναι γνωστό αν η κατανάλωσή τους μπορεί να συσχετιστεί με την εμφάνιση αλλεργιών, την εκδήλωση ασθενειών, τη δημιουργία καρκινογένεσης ή με άλλου είδους επικίνδυνες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου. Επιπρόσθετα, δεν είναι βέβαιο κατά πόσο η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία στελεχών μικροοργανισμών οι οποίοι, λόγω της ενσωμάτωσης συγκεκριμένων γονιδίων στο DNA τους, απέκτησαν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.

2. Εξυπηρέτηση πολιτικών συμφερόντων.

Όσον αφορά στα προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα, υπάρχει πιθανότητα οι περισσότερο αναπτυγμένες χώρες στις οποίες η βιοτεχνολογία χρησιμοποιείται ευρέως, να ελέγχουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις φτωχότερες χώρες, δεδομένου ότι η παραγωγή των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοούνται τα συμφέροντα των βιομηχανοποιημένων χωρών. Κατά συνέπεια, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες κινδυνεύουν να εξαρτώνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις χώρες που ευημερούν.

3. Βιοηθική.

Πέραν των προαναφερόμενων κινδύνων, είναι γνωστό ότι η γενετική τροποποίηση οργανισμών δημιουργεί επίσης πολυάριθμα βιοηθικά διλήμματα. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, ο άνθρωπος παρεμβαίνει στη φύση και επομένως, την παρούσα στιγμή, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν μακροπρόθεσμα τέτοιου είδους ενέργειες. Επομένως, οι συνέπειες της γενετικής τροποποίησης των οργανισμών για τη χλωρίδα, την πανίδα αλλά και τη βιοποικιλότητα είναι απρόβλεπτες.

miro.medium.com

Τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφής μας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή της βιοτεχνολογίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμα στάδια και μελλοντικά αναμένεται να εξελιχθεί πολύ περισσότερο, δεν μπορούμε ακόμη να γνωρίζουμε με σιγουριά κατά πόσο η κατανάλωσή τους αποτελεί σύμμαχο ή απειλή για την υγεία μας. Το μόνο βέβαιο, όμως, είναι ότι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν κατά πόσο τα προϊόντα που καταλήγουν σε αυτούς είχαν υποστεί ή όχι γενετική τροποποίηση.

***Απαγορεύεται η μερική ή ολόκληρη αναδημοσίευση του άρθρου σε άλλα sites χωρίς τη συγκατάθεση του beezdom.com

***Πηγή φωτογραφίας εξωφύλλου: pronews.gr

svg

What do you think?

Show comments / Leave a comment

Leave a reply

svg
Quick Navigation
  • 01

    Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί: οφέλη και επιπτώσεις.